คอยื่น Chin out กำลังทำร้ายคุณ

CHIN OUT คืออะไร ?

       Chin out คืออาการที่กระดูกสันหลังส่วนคอยื่นออกไปข้างหน้ามากกว่าปกติ ทำให้บริเวณคอและไหล่ต้องรับแรงกดทับมากขึ้น เกิดแรงตึงเครียดต่อกล้ามเนื้อและกระดูกสันหลังส่วนคอ และทำให้กล้ามเนื้อไม่สมดุลกันเนื่องจากกล้ามเนื้อบางกลุ่มต้องรับน้ำหนักมากกว่า ส่งผลให้เกิดอาการปวดตามมาได้

สาเหตุของ CHIN OUT

       เกิดจากการทำงานที่ไม่สมดุลกันของกล้ามเนื้อโครงร่าง บางมัดตึงมากจนหดสั้น บางมัดอ่อนแรงเกินไป ทำให้ลักษณะโครงสร้างร่างกายภายนอกของเราเปลี่ยนแปลงไป หรือที่เรียกกันว่า poor posture นอกจากนี้ยังอาจเกิดจากสาเหตุที่กล้ามเนื้ออ่อนแรง อันเป็นผลจากขาดการออกกำลังกายและจากไลฟ์สไตล์ชีวิตสังคมก้มหน้าเล่นโทรศัพท์ติดต่อกันนาน ๆ เป็นประจำ การนั่งทำงานหน้าคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน ๆ โดยไม่มีการพัก รวมไปถึงการแบกสะพายกระเป๋าที่มีน้ำหนักมากเกินไปเป็นระยะเวลานานๆ

       ปัจจัยส่งเสริมที่ทำให้เกิด Chin out คือลักษณะการทำงานและพฤติกรรมการทำงานของบุคคล ลักษณะการทำงานที่เสี่ยงต่อการเกิด Chin out มักเป็นงานที่อยู่ในท่าก้มการนั่งทำงานติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน อิริยาบถเดิมซ้ำๆมีการเคลื่อนไหวน้อย