Office Syndrome รักษาด้วยกายภาพ

เรามาดูวิธีการรักษาอาการปวดคอบ่า ปวดหลัง จากการนั่งทำงานเป็นเวลานานๆด้วยกายภาพบำบัด

 7 ขั้นตอนในการรักษาโปรแกรมลดปวด

  • การซักประวัติและตรวจประเมินเพื่อวิเคราะห์อาการ สาเหตุและปัญหา รวมถึงข้อควรระวังต่างๆของคนไข้
  • การประคบร้อนหรือเย็น ขึ้นกับอาการของแต่ละคน
  • เทคนิคการขยับข้อต่อเพื่อเพิ่มช่วงการเคลื่อนไหว
  • การใช้ Manual technique เฉพาะทางจากนักกายภาพบำบัด เทคนิคการกดยืดคลายกล้ามเนื้อ ยืดเส้นประสาท ที่เหมาะสม
  • เครื่องมือทางกายภาพบำบัดที่ช่วยในการลดปวด และเร่งการซ่อมแซมจัดที่บาดเจ็บ ได้แก่ อัลตราซาวด์ เลเซอร์
  • การกระตุ้นไฟฟ้า หรือเครื่องดึงคอ ดึงหลังที่เหมาะกับอาการของแต่ละคน
  • การยืดกล้ามเนื้อและออกกำลังกายเฉพาะบุคคล ที่ออกแบบโดยนักกายภาพประจำเคส