PB Clinic กายภาพ รักษาตรงจุดลดปวดตรงใจ 5 สาขา ราชพฤกษ์ นนทบุรี

\

   • วิธีการรักษาอาการ ปวดคอ บ่า ไหล่ ? พีบีคลินิกมีโปรแกรมการรักษาโดยใช้เครื่องมื่อทางกายภาพบำบัดที่ได้มาตรฐาน นำเข้าจากต่างประเทศ เช่น เครื่อง Shock wave, เครื่อง Laser, เครื่องอั...

  • อาการปวดหลังเกิดจากอะไร ? อาการยอดฮิตที่พบได้บ่อย คือ อาการปวดหลัง ซึ่งอาการปวดหลังนั้นสามารถเกิดได้เกิดขึ้นได้โดยทั่วไปในทุกเพศทุกวัย และเกิดได้จากหลายสาเหตุทั้งจากโรคบางชนิด ...

  • เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …

  • PB Clinic คลินิกกายภาพบำบัดทำการรักษาด้วยด้วยศาสตร์ทางกายภาพบำบัดร่วมกับการใช้เครื่องมือนำเข้าที่ทันสมัย ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดและมีประสิทธิภาพสูงในทำการรักษาอาก...

  • PB Clinic คลินิกกายภาพบำบัดทำการรักษาด้วยด้วยศาสตร์ทางกายภาพบำบัดร่วมกับการใช้เครื่องมือนำเข้าที่ทันสมัย ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดและมีประสิทธิภาพสูงในทำการรักษาอา...

  • PB Clinic คลินิกกายภาพบำบัด คลินิกกายภาพบำบัด ที่เน้นการรักษาตรงจุดด้วยเครื่องมือสมัยใหม่กับเทคนิคการกดจุดรักษาอาการปวดและช่วยปรับโครงสร้างร่างกาย การบริการด้วยใจที่ใส่ใจคนไข้ใ...

  • PB Clinic คลินิกกายภาพบำบัด คลินิกกายภาพบำบัด ที่เน้นการรักษาตรงจุดด้วยเครื่องมือสมัยใหม่กับเทคนิคการกดจุดรักษาอาการปวดและช่วยปรับโครงสร้างร่างกาย การบริการด้วยใจที่ใส่ใจคนไข้ใ...

  • บริการกายภาพบำบัดถึงบ้าน สิ่งที่ต้องเตรียมที่บ้านเพื่อให้สะดวกต่อผู้ป่วย ควรเตรียมสถานที่บริเวณบ้านในสิ่งที่จำเป็น ปรับพื้นที่ ห้องน้ำติดราวจับ ย้ายห้องนอนไว้ชั้นล่างเพื่อเลี่ย...