กายภาพบำบัดที่บ้าน PB Home นนทบุรี ราชพฤกษ์

บริการกายภาพบำบัดถึงบ้าน

สิ่งที่ต้องเตรียมที่บ้านเพื่อให้สะดวกต่อผู้ป่วย ควรเตรียมสถานที่บริเวณบ้านในสิ่งที่จำเป็น ปรับพื้นที่ ห้องน้ำติดราวจับ ย้ายห้องนอนไว้ชั้นล่างเพื่อเลี่ยงการขึ้นลงบันไดในช่วงแรก หากผู้ป่วยช่วยเหลือตัวเองได้น้อย ยังนั่งไม่ได้ ควรจัดหาอุปกรณ์เครื่องมืออื่น ๆ ที่จำเป็น ได้แก่ อุปกรณ์ช่วยเดินตามระดับความสามารถ ไม้เท้า 3 ขาและสิ่งสำคัญควรปรึกษาทีมนักกายภาพบำบัดที่มีความชำนาญด้านโรคหลอดเลือดสมอง เพื่อการฟื้นฟูร่างกายอย่างมีประสิทธิภาพ และการอำนวยความสะดวกเรื่องสถานที่แก่ผู้ป่วย

ข้อดีของการกายภาพบำบัดที่บ้าน

 • ประหยัดเวลา ไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง ไม่ต้องลำบากในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
 • ประหยัดค่าใช้จ่าย ประหยัดค่าเดินทาง
 • นักกายภาพบำบัดมีประสบการณ์ ปละความเชี่ยวชาญด้านกายภาพบำบัดด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูโดยเฉพาะ
 • สะดวกยิ่งขึ้น สามารถเลือกวันเวลาในการรักษาได้เอง
 • พร้อมให้คำปรึกษาอาการ และมีการดูแลอย่างใกล้ชิด

กลุ่มอาการผู้ป่วยที่สามารถให้การดูแลฟื้นฟูที่บ้าน

 • ผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง stroke ผู้ป่วยโรคระบบประสาทที่ต้องได้รับการฟื้นฟู เส้นเลือดสมอง ตีบ แตก ตัน ผู้ป่วยพาร์กินสัน โดยเฉพาะช่วง Golden Period หากกลับบ้านก็ควร หาทีมนักกายภาพบำบัดที่บ้าน ที่มีประสิทธิภาพ และความชำนาญมาดูแลต่อเนื่อง เพื่อการฟื้นฟูที่เร็วที่สุด
 • บุคคลทั่วไป ได้แก่ ผู้สูงอายุที่เสี่ยงต่อการล้ม มีปัญหาการทรงตัวผู้สูงอายุเมื่ออายุมากขึ้น ร่างกายและอวัยวะหลายๆส่วนอาจเสื่อมสภาพ ประกอบกับการไม่ค่อยได้ใช้อวัยวะส่วนต่าง ๆ ส่งผลให้ความสามารถในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ถดถอยลง ผู้ป่วยที่มีอาการบาดเจ็บทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ผู้ป่วยหลังการผ่าตัดที่ต้องได้รับการฟื้นฟู
 • ผู้ป่วยนอนติดเตียง หรือ ผู้ป่วยที่มีภาวะเสมหะคั่งค้าง ผู้ป่วยที่ปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ผู้ป่วยที่มีความเจ็บป่วยเรื้อรังจนเกิดสภาวะร่างกายเสื่อมโทรมทำให้ไม่สามารถใช้ชีวิตประจำวัน ตลอดจนไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เหมือนคนปกติ ผู้ป่วยจึงไม่อาจเลี่ยงที่จะ ต้องนอนอยู่บนเตียงเป็นเวลานาน ๆ จึงจำเป็นที่ผู้ป่วยติดเตียงจะต้องมีผู้ดูแลอย่างใกล้ชิดอยู่เสมอ

บริการและขั้นตอนการฟื้นฟูคนไข้

ขั้นตอนการฟื้นฟูคนไข้โรคหลอดเลือดสมองจะเริ่มขึ้นตั้งแต่หลังจากที่คนไข้ได้รับการรักษาจาก แพทย์ แล้วอาการเริ่มคงที่ ซึ่งในช่วงแรกมีความจำเป็นที่ต้องทำกายภาพบำบัดอย่างง่ายเพื่อ ป้องกันภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น หลังจากผ่านพ้นช่วงแรกนี้ไป อาการผู้ป่วยเริ่มคงที่ จะเป็นการทำกายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟู ร่างกาย ได้แก่

 • กระตุ้นการสั่งการ ให้มีแรงมากขึ้น
 • ฝึกการรับรู้ให้รู้ตำแหน่งร่างกายให้ดีขึ้น
 • ฝึกการนั่งทรงตัวและกล้ามเนื้อลำตัว
 • ฝึกการยืนทรงตัว และถ่ายน้ำหนัก
 • ฝึกการลงน้ำหนักขาข้างเดียว
 • ฝึกการเดินด้วยอุปกรณ์
 • ฝึกขึ้นลงบันได
 • ฝึกการยกขาก้าว
 • ฝึกเดินด้วยตนเอง
 • ฝึกการทำกิจวัตรประจำวันได้ด้วยตัวเอง

และช่วงที่ฟื้นฟูได้ดีที่สุด จะเป็นช่วง 3-6 เดือนแรก หรือเรียกว่า Golden Period จะเห็น พัฒนาการได้เร็ว จึงควรทำกายภาพบำบัด ทำกายภาพบำบัดที่บ้าน ให้ได้มากที่สุด หลังจากนั้น พัฒนาการจะช้าลง แต่หากคนไข้ยังพยายามทำกายภาพ และออกกำลังกายต่อเนื่อง จะทำเห็นการพัฒนาการขึ้นเรื่อยๆ

ขั้นตอนการฟื้นฟูผู้ป่วยเบื้องต้น

สิ่งที่ญาติคนไข้ต้องเตรียมตัวคือ ญาติต้องเข้าใจวิธีการสังเกตอาการไม่พึงประสงค์เบื้องต้น เพื่อป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมองซ้ำ หรือ Re-current stroke ต้องรู้จักยาชนิดต่างๆที่ผู้ป่วยจำเป็นต้องทาน และควบคุมให้ผู้ป่วยทานยาตามแพทย์กำหนดอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งเรียนรู้และเข้าใจวิธีการดูแลคนไข้โรคหลอดเลือดสมองเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน

การรักษาของเรา จะประเมินจากอาการคนไข้และวางแผนการรักษาให้จนถึงความสามารถสูงสุดที่คนไข้จะสามารถทำได้ โดยจะมีรายละเอียด ดังนี้

 • ฝึกกำลังกล้ามเนื้อ และเพิ่มกล้ามเนื้อด้วยเครื่องกระตุ้นไฟฟ้า
 • ออกกำลังกายที่เหมาะกับคนไข้แต่ละบุคคล
 • การฝึกการช่วยเหลือตนเองจากเตียงลุกขึ้นมานั่ง
 • การฝึกการช่วยเหลือตนเองขณะนั่ง
 • ฝึก กระตุ้น ให้คนไข้ยืนและเดิน
 • ฝึกให้เดินแบบถูกวิธี
 • ฝึกกิจวัตรประจำวัน
 • ฝึกให้กลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ใกล้เคียงปกติ

  

 

การไปทำกายภาพบำบัดรักษาที่บ้านทางเราจะมีอุปกรณ์ไปด้วยทุกครั้งเช่น เครื่องกระตุ้นไฟฟ้า เครื่องอัลตราซาวด์ เข็มขัดพยุงผู้ป่วย เครื่องวัดความดัน ถุงทรายออกกำลังกายเพิ่มความแข็งแรง นักกายภาพบำบัดจะประเมินก่อนว่าคนไข้สามารถใช้เครื่องมือตัวไหนได้บ้าง และ ในครั้งแรกจะมีนักกายภาพ เข้าไปประเมิน+กับทำกายภาพบำบัดหลังทำเสร็จ นักกายภาพจะแจ้งผลการประเมินคนไข้ให้ทางญาติ สามารถพูดคุยรายละเอียดการฝึก วางแผนร่วมกับทีมนักกายภาพ ของเราได้เลย

  

 

ราคาเริ่มต้น

การรักษาแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ 1 ชม.สามารถทำกายภาพบำบัดอย่างน้อย 1-2 ครั้ง / สัปดาห์ ในช่วงแรกเพื่อให้เห็นผลของการรักษาที่ชัดเจน เมื่ออาการดีขึ้นการทำกายภาพอาจจะห่างออกไป ขึ้นอยู่กับอาการของคนไข้

 
 •  ช่วยฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็ก ๆ ในมือ
 • ช่วยฝึกการนั่งทรงตัว โดยที่ไม่เอียงล้ม
 • ช่วยฝึกสัมผัส การรับรู้ที่เพื่อไปกระตุ้นสมอง
 • ช่วยฝึกการทดสอบความจำรูปร่าง สี
 • ช่วยฝึกการพูด ออกเสียง ให้ตรงกับสิ่งที่เห็น

สำหรับคนทั่วไปเป็นกิจกรรมที่ดูง่าย ๆ แต่สำหรับเราเป็นกิจกรรมที่วิเศษมาก ถ้าคนไข้ทำได้ นักกายภาพหัวใจพองโต

เราใส่ใจรายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ไปทำให้สมองของคนไข้ถูกกระตุ้น เพื่อพัฒนาการที่ดีขึ้นของคนไข้ด้วยนักกายภาพที่เชี่ยวชาญด้านการฟื้นฟู ด้วยโปรแกรมฟื้นฟู เฉพาะตัวบุคคล และด้วยการตั้งเป้าหมายที่ตอบโจทย์คนไข้

PB คลินิกกายภาพบำบัด สาขา 3 ตลิ่งชัน ราชพฤกษ์

PB คลินิกกายภาพบำบัด สาขา 2 ราชพฤกษ์ ชัยพฤกษ์

PB Nursing Home ศูนย์ฟื้นฟูดูแล กายภาพบำบัด