PB คลินิกกายภาพบำบัด สาขา 2 ราชพฤกษ์

PB Health สหคลินิก (บางใหญ่ เวสเกต)

ที่ตั้ง : 85 ม.5 ถ.ราชพฤกษ์ ต.บางรักน้อย อ.เมือง 11000
จังหวัด : นนทบุรี
โทรศัพท์  : 02-077-4059
โทรศัพท์มือถือ :  091-734-6647
Link : Google Map >> PB Clinic สาขา 2