การรักษาอาการบาดเจ็บจากกีฬา

การรักษาอาการบาดเจ็บจากกีฬา ด้วยกายภาพบำบัด

(Herniated nucleus pulposus : HNP) คือ ภาวะเสื่อมสภาพของโครงสร้างกระดูกสันหลัง ซึ่งเกิดจากความเสื่อมจากการใช้งานมานาน เช่น การก้มๆ เงยๆ เป็นประจำ ยกของหนักผิดท่า หรือจากอุบัติเหตุที่กระทบกระเทือนต่อกระดูกสันหลังโดยตรง จนทำให้ เกิดการฉีกขาดของเยื่อหุ้มชั้นนอกของหมอนรองกระดูก ( Annulus fibrosus ) ทำให้ของเหลวลักษณะคล้าย วุ้น (Nucleus pulposus) ที่อยู่ตรงกลาง เคลื่อนออกมากดเบียดเส้นประสาท (Nerve root) มักพบในผู้ป่วย อายุระหว่าง 21-50 ปี (อายุน้อยกว่า 20 ปี เยื่อหุ้มชั้นนอกของหมอนรองกระดูก ( Annulus fibrosus ) ยังแข็งแรงความยืดหยุ่นสูง ส่วนผู้ที่มีอายุมากกว่า 50 ปี องเหลวลักษณะคล้ายวุ้น (Nucleus pulposus) ที่อยู่ตรงกลางหมอนรองกระดูก จะมีน้ำน้อยลงและมีความยืดหยุ่นลดลง ทำให้เกิดการฉีกขาด ของเยื่อหุ้มได้ง่าย หมอนรองกระดูกจึงเคลื่อนออกมากดเส้นประสาท มักพบในระดับ L4-5 และ L5-S1 )

ระยะอักเสบเฉียบพลัน ( มีอาการ ปวด บวม แดง ร้อน ) 1-3 วันแรกหลังมีการบาดเจ็บ

 1. ประคบเย็น ลดการอักเสบ ลดปวด ลดปวม
 2.  Rest and soupport พักการใช้งาน หรือใส่ตัวช่วยพยุงข้อต่อ
 3. Ultrasound โหมด Pulse เพื่อลดอาการปวดและลดการอักเสบ
 4. Laser เพื่อช่วยซ่อมแซมเนื้อเยื่อที่มีการบาดเจ็บ ลดการอักเสบ

ระยะกึ่งอักเสบเฉียบพลัน 1-2 สัปดาห์หลังการบาดเจ็บ

 1. ประคบเย็น (หากยังมีภาวะการอักเสบอยู่) / ประคบอุ่น เพื่อช่วยคลายกล้ามเนื้อ
 2. Ultrasound
 3. Electrical stimulation เพื่อลดอาการปวด
 4. ยืดคลายกล้ามเนื้อที่มีอาการตึงตัว

ระยะเรื้อรัง

 1. ประคบอุ่น
 2. Ulatrsound โหมด
 3. Contineous
 4. Electrical stimulation
 5. Manual technique (Mobilize + Massage)
 6. Exercise and Streiching