ประวัติความเป็นมา

                                                                                                                                                            


 

                  


ใบรับรอง

 • Certificate SWISS DOLORCLAST method radial shockwave therapy
 • Certificate integrative Lifestyle Nutrition
 • Certificate Health and nutrition for Elderly
 • Certificate Balance Body movement principle
 • Certificate Balance Body Pilates instructor reformer
 • Certificate Anatomy Trains in Structure and Function
 • Certificate Anatomy Trains Structural Essentials: Fans of The Hip
 • Certificate Dynamic Neuromuscular Stabilization (DNS) course A
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการ Basic Mat pilates for Physical Therapist
 • อบรมหลักสูตร หลักการปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR
 • เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติด้านเวชศาสตร์วิถีชีวิตและการดูแลสุขภาพองค์รวม
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการแก้ปัญหาเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
 • การอบรม Movement Integration for rehabilitation
 • Intensive Course of Physical Therapy Management in Scoliosis
 • Clinical and Therapeutic Exercise for Functional Movement by Redcord
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการ shortcut to be a VET rehab
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการ Functional approach in lower body
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการ Physical Therapy in Mental Health
 • อบรมเชิงปฏิบัติการ Advanced technologies for Physical Therapists Transcranial Magnetic
 • Stimulation (TMS), Peripheral Magnetic Stimulation (PMS) and Transcranial direct current stimulation (tDCS)
 • อบรมเชิงปฏิบัติการ The Effectiveness of Combined Shockwave Therapy and Other Modalities
 • อบรมเชิงปฏิบัติการ Magnetic Stimulation Therapy for Neurological and Musculoskeletal Conditions
 • การอบรม Physical Therapy for Patients with Depression & Chronic Pain
 • การอบรม กายภาพบำบัดในอวัยวะภายในภาวะอุ้งเชิงกรานหย่อน
 • การอบรมผลกระทบของภาวะศีรษะยื่นไปทางด้านหน้าต่อภาวะระบบประสาทและกล้ามเนื้อทำงานไม่สมดุล (Forward head Posture and Neuromuscular imbalance)
 • การอบรมหลักฐานเชิงประจักษ์ด้วยหลัก 3 อ (ออกกำลัง อาหาร อารมณ์) สำหรับจัดการภาวะความดันโลหิตสูง เบาหวาน และไขมันในเลือดสูง
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการ Manual physical therapy and holistic foot reflexology